Javni poziv „Vaučeri za digitalizaciju“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „„Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva
Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
  • Vaučer za digitalni marketing
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
  • Vaučer za složena digitalna rješenja

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

  • specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
  • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
  • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
  • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
  • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 9.954.210 EUR

Indikativna raspodjela sredstava po pojedinoj vrsti vaučera:

Vrsta vaučera Indikativna alokacija
po vrsti vaučera (EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina 1.924.480
Vaučer za digitalni marketing 1.990.850
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije 1.194.500
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti 2.919.900
Vaučer za složena digitalna rješenja 1.924.480
Ukupna alokacija Poziva: 9.954.210

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:

Vrsta vaučera Maksimalni iznos potpore
(EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV 9.990,00
Vaučer za digitalni marketing – VDM 9.990,00
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – VDT 9.990,00
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO 14.500,00
Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD 19.900,00

Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera. Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi

Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

Rok za prijave Indikativna alokacija po roku za prijave
1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine 3,318,070 EUR
2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine 3,318,070 EUR
3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine 3,318,070 EUR

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka pojedinog roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o usklađenosti s Uputama
Obrazac 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 5. Izjava pružatelja usluga
Prilog 1. Obrazac vaučera
Prilog 2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 3. Minimalni sadržaj ugovora između pružatelja i korisnika
Prilog 4. Prilog NOJN
Prilog 5. Izvješće pružatelja usluge i korisnika
Prilog 6. Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor

Skip to content