FILANT

  • Adresa obrta: KAŠTEL ŠTAFILIĆ, JAVORSKA 2
  • Adresa obavljanja djelatnosti: KAŠTEL ŠTAFILIĆ, JAVORSKA 2
  • GORDANA VALENTIĆ
  • 021 234 665
  • 098 881 930
  • filant.knjigovodstvo@gmail.com
  • OIB: 63710933112
Djelatnosti:
  • INTELEKTUALNE DJELATNOSTI
    • Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti
Lokacija obavljanja djelatnosti: KAŠTEL ŠTAFILIĆ, JAVORSKA 2

FILANT

KAŠTEL ŠTAFILIĆ, JAVORSKA 2

Skip to content