Frizerski kozmetički salon “Vana’

  • Adresa obrta: Fra Fulgencija careva 4
  • Adresa obavljanja djelatnosti: Fra Fulgencija careva 4
  • Frizerski kozmetički salon Vana',fra Fulgencija careva 4
  • Sanja Šoda
  • 0959228842
  • 0959228842
  • dubravcicjelena@gmail.com
  • OIB: 77689221076
Djelatnosti:
  • FRIZERI, KOZMETIČARI PEDIKERI I NJEGA TIJELA
Lokacija obavljanja djelatnosti: Fra Fulgencija careva 4

Frizerski kozmetički salon “Vana’

Fra Fulgencija careva 4

Skip to content