GRAPHIC LINE – obrt za grafički dizajn i usluge

 • Adresa obrta: Put sv Lucije 15, 21217 Kaštel Štafilić
 • Adresa obavljanja djelatnosti: Put sv Lucije 15, 21217 Kaštel Štafilić
 • Tomislav Vuletin
 • 0993305614
 • tomislav.vuletin@gmail.com
 • OIB: 49553262004
Djelatnosti:
 • OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
  • Izrada reklama
  • Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane tiskanjem (grafičke i tiskarske usluge)
Lokacija obavljanja djelatnosti: Put sv Lucije 15, 21217 Kaštel Štafilić

GRAPHIC LINE – obrt za grafički dizajn i usluge

Put sv Lucije 15, 21217 Kaštel Štafilić

Skip to content