Poziv za dostavu ponude – ENO GASTRO KAŠTELA 2024

Poziv na dostavu ponude za nabavu materijala i usluga

19. lipnja 2024.

Broj: 145-0-2024-06-19

Kaštel Sućurac, 19. lipnja 2024.

Temeljem Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju Udruženja obrtnika Kaštela, UO Kaštela objavljuje:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVKU MATERIJALA I USLUGA ZA MANIFESTACIJU ENO GASTRO KAŠTELA 2024.

Naručitelj: Udruženje obrtnika Kaštela, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac

Predmet ponude: Nabava materijala i usluga za manifestaciju Eno gastro Kaštela 2024

Rok izvršenja usluge: Od 26. do 29. lipnja 2024.

Mjesto izvršenja usluge: Kaštel Stari, Kaštel Sućurac (prema dogovoru)

Odredba o cijeni: Ponuda treba sadržavati navedenu cijenu bez PDV-a, posebno iskazan PDV i iznos cijene s PDV-omu eurima i ukupnu cijenu sa PDV-om.

Rok dostave ponuda: 24. lipnja 2024. zaključno do 14:00 sati

Kriterij odabira ponude: Najbolji omjer cijene i kvalitete

Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe

Rok odgovora: 3 dana nakon isteka roka dostave

Dostava ponuda: elektronička pošta: uo.kastela@hok.hr

 

Za dodatne iformacije obratiti se:

Mob 098 925 4640; email: uo.kastela@hok.hr

Udruženje obrtnika Kaštela

Preuzimanja

Naziv datoteke Format Veličina
Specifikacija namirnica i potrošnog materijala 2024. docx 23.99 KB
Skip to content