RIBARSTVO_NN 126/21_Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Poštovani,

obavještavamo vas da je u „Narodnim novinama“ broj 126/21 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

– Ukupni ulov male plave ribe s prilovom ograničava se na 120 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

 

a. od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

 

b. od 30. studenoga u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati.«.

 

U cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov plivaricom srdelarom u razdoblju od 24. prosinca u 12:00 sati do 16. siječnja u 24:00 sata te u razdoblju od 16. veljače u 00:00 sati do 28. veljače u 12:00 sati.«.

 

Pravilnik se nalazi u privitku, a stupio je na snagu 25.11.2021.

Skip to content