Izmjena Pravilnika o uvjetima za vozila u javnom cestovnom prijevozu

U NN 71/22 objavljene su izmjene Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, koji je stupio na snagu 22.06.2022. godine.

Izmjenom pravilnika promijenili su se uvjeti za slijedeća vozila:

 1. Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz (članak 3.)

– mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem Euro 5, a od 1.1.2025. Euro 6

– iznimno (čl.23) ) – osobni automobil M1 kojim se u trenutku stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (>Narodne novine<, br. 41/18) obavljao autotaksi prijevoz odnosno osobni automobil koji je imao važeći izvod iz licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, do 1. siječnja 2025. godine, ne mora ispunjavati uvjet iz  članka 3. stavka 1. podstavka 1. (ne mora biti električni i ili EURO 5)

– mora imati najmanje 4 odobrenih sjedećih mjesta uključujući sjedalo za vozača

– od 1.1.2025. mora biti konstruirano tako da ima duljinu od najmanje 4.000 mm, a koji podatak je upisan u prometnu dozvolu vozila.

U evidenciji autotaksi vozila koju vodi taksi prijevoznik: umjesto modelske godinu vozila prema VIN oznaci vozila upisuje se ekološka kategorija vozila upisana u prometnu dozvolu Ostali uvjeti nisu se mijenjali.

 2. Osobni automobil kategorije M1 kapaciteta 7+1 ili 8+1 kojim se obavlja shuttle prijevoz, javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz te mikroprijevoz (članak 6,. st.1.) i sobni automobil kategorije M1 kojim se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem (članak 6. st.4.)

– od 1.1.2025. mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem Euro 6

 3. Za sva vozila javnog cestovnog prijevoza, uključujući teretna – promijenjen je podatak koji fizička osoba – obrtnik mora istaknuti na bočnim vratima – umjesto punog prebivališta, dovoljno je istaknuti “ime i prezime te najmanje grad prebivališta fizičke osobe – obrtnika”.

 U prilogu je:

 – Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popsebnim uvjetima za vozila NN 71/22

 – Pravilnik – uvjeti za vozilo JCP – (posljednje izmjene označene su crveno)

 – Evidencije autotaksi vozila – primjer

Skip to content