Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije

Udruženje obrtnika Kaštela

Tijela upravljanja:

Predsjednica Udruženja obrtnika Kaštela: Tatjana Ćakić
Potpredsjednik Udruženja obrtnika Kaštela: Ivan Grbeša

Upravni odbor ima 9 članova.
Članovi Upravnog odbor u mandatnom razdoblju od 2022.-2026. g. su:

 1. Željko Bandić
 2. Ivan Grbeša
 3. Ivica Katić
 4. Ivan Kovač
 5. Petar Maleš
 6. Slavica Radić
 7. Anamarija Rokov
 8. Kristina Šustić Vulas
 9. Bože Veljača

Skupština ima 15 članova.
Članovi Skupštine u mandatnom  razdoblju od 2022. – 2026. g. su:

 1. Ivan Borozan
 2. Alenka Celić
 3. Ivan Cinotti
 4. Tatjana Ćakić
 5. Ivan Grbeša
 6. Aljoša Jakasović
 7. Ivica Katić
 8. Petar Maleš
 9. Anamarija Rokov
 10. Ivica Sabljić
 11. Kristina Šustić Vulas
 12. Marko Tešija
 13. Mara Topić
 14. Bože Veljača
 15. Kristina Zekić

Nadzorni odbor ima 3 člana.
Članovi Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju od 2022. -2026 .g. su:

 1. Alenka Celić
 2. Mara Topić
 3. Kristina Zekić