Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

U Nar. nov. br. 1/23 od 2.1.2023. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2023. godinu koja stupa na snagu 3.1.2023. godine.

 

Istu možete pronaći u navedenom linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_1_8.html

Skip to content