Poziv za dostavu ponude – ENO GASTRO KAŠTELA 2022.

Na temelju odluke Upravnog odbora Udruženja obrtnika Kaštela od 26. travnja 2022. godine Udruženje obrtnika Kaštela organizira manifestaciju Eno-gastro Kaštela 2022.

Za nabavku namirnica i potrošnog materijala objavljujemo javni

 

POZIV

Za dostavu ponude za nabavku namirnica i potrošnog materijala ( specifikaciju namirnica i potrošnog materijala zainteresirani mogu zatražiti na e-mail adresu uo.kastela@hok.hr).

 

Naručitelj: Udruženje obrtnika Kaštela

Odredba o cijeni ponude: Cijena mora biti iskazana u kunama bez PDV-a, iskazan PDV i iznos cijene s PDV-om.

Rok i način dostave ponude: 21. lipnja 2022. godine, pismeno na aredsu Udruženja obrtnika Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1 ili na e-mail: uo.kastela@hok.hr.

Rok važenja: do 25. lipnja 2022. godine.

Rok isporuke: 25. lipnja 2022. godine

Mjesto isporuke: Kaštela ( adresa prema dogovoru)

Kriterij odabira ponude: Najbolja kvaliteta i najniža cijena (kombinacija)

Posebne odredbe: Udruženje obrtnika Kaštela nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Predsjednica Udruženja: Tatjana Ćakić

 

 

 

 

Skip to content