ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (NN 19/22)

 

 • Poštovani,Novi Zakon o zaštiti potrošača stupa na snagu 28. svibnja 2022. i predstavlja usklađivanje domaćeg zakonodavstva s Direktivama EU koje se odnose na
  • pisani prigovor i reklamacije potrošača-korisnika javnih usluga
  • isticanje cijena za posebne oblike prodaje
  • nepoštenu poslovnu praksu – prodaju proizvoda dvojne kvalitete
  • zavaravajuća propuštanja i crnu listu
  • prodaju izvan poslovnih prostorija
  • troškove vještačenja i dr.

  Isti možete naći u navedenom prilogu:


Skip to content